רושה

שקדים , צימוקים , קליפות הדרים קצוצות ומתובלות בהל , ציפורן , ג'ינגר ופייטה בציפוי שוקולד מריר 70%

טבעוני